Kontakty

Manažérom programu Greenways je Ján Roháč
Kontakt:
0905 240137, rohac@ekopolis.sk, skype: jrohac

Adresa pre konzultácie a bežnú komunikáciu:
(kancelária nadácie Ekopolis v Banskej Štiavnici)
Nadácia Ekopolis, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.