Linky

Portál externých intnernetových odkazov (galérie, technické riešenia a pod.) ilustrujúcich rôzne riešenia cyklistickej infraštruktúry (cyklodoprava, cykloturistika a pod.)

 

Koncept greenways sa v rôznych krajinách trochu odlišuje. Niekde sú greenways najmä o zdravom životnom štýle a riešení dopravných problémov, inde zase viac o turizme a o interpretácii dedičstva. Preštudujte si rôzne prístupy:

 

Všetko o Jantárovej ceste:  

www.ambertrail.info

www.visitambertrail.com

www.jantarovacesta.sk

www.ekopolis.sk

 

České greenways:

Greenways Praha – Viedeň

Moravské vinařské stezky

Greenways Viedeň – Krakow

Brno – Viedeň

TopBicycle – stredoeurópska požičovňa bicyklov

 

Iné greenways:

Greenways v strednej Európe

Greenways v Polsku

Greenways v Maďarsku

Greenways v Španielsku

Greenways v Belgicku

Greenways vo Veľkej Británii

Greenways vo Francúzsku

Greenways v Bielorusku

 

Greenways Travel Club - cykloturistická cestovná kancelária

 

Vitajte cyklisti - certifikačná schéma na Slovensku

Cyklisté vítáni - certifikačná schéma v Českej republike

 

Trixi mobily - ekologické rikše na Slovensku

 

Automatické sčítače cyklistov a chodcov, distribuované na Slovensku

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.