Informácie o grantoch

V rokoch 2013-2017 sme z programu Greenways neudelili žiadne granty. 

 

2012


V roku 2012 sme udelili jeden grant: 


Slovenský cykloklub v Piešťanoch obnovil značenie na zanedbaných MTB trasách v Považskom Inovci v celkovej dĺžke 65 km. 


2011


Granty v roku 2011 podporili akcie v rámci Týždňa mobility: 


Cyklokoalícia Bratislava usporiadala niekoľko sprievodných akcií k Týždňu mobility v Bratislave, najmä rôzne besedy a diskusné fóra. 


Mulica Žilina organizovala po celý týždeň rôzne akcie, zamerané na propagáciu na rozvoj mestského bicyklovania a okrem v toho v Trnave usporiadala 3. národnú konferenciu Cyklistická doprava 2011. 


Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica usporiadal tradičný Cyklofest, populárnu a viditeľnú akciu v centre mesta. 


Jeden grant bol zameraný na rozvoj cyklotrás v teréne:

Obec Hodruša-Hámre prostredníctvom klubu MTBiker spravuje a rozvíja systém MTB trás Bajkom k tajchom. Náš grant bol zameraná na údržbu trás a značenie tohto komplexného systému trás (www.bajkomktajchom.sk)

 

2010

 

Regionálna rozvojová agentúra Šírava vyznačila v teréne takmer 50 km nových cyklotrás po bývalých tratiach úzkokoľajných železníc na juhu Vihorlatu. Tieto trasy zvyšujú atraktívnosť tohto územia pre cykloturistov. 

 

Združenie Mulica v Žilina usporiadalo v septembri ďalší ročník Týždňa mobility. Témou bol rozvoj cyklistickej dopravy v Žiline. Uskutočnili sa akcie pre verejnosť v uliciach mesta, ako aj akcie pre odborníkov.  

 

2009

 

Granty boli zamerané na organizovanie akcií, ktorými sa popularizuje cyklistická doprava a cykloturistika: 

 

Turčianska bicyklová skupina JUS usporiadala v Martine tradičný júnový Martinský bicyklový deň. 

 

Cykloklub Poľana, Detva, pripravil masovú cyklojazdu z Banskej Bystrice a zo Zvolena do Hronseka.

 

Združenie Mulica v Žiline organizovalo tradičný Týždeň mobility v uliciach mesta. 

 

2008 

 

Združenie Kostitras z Prešova prepojí diaľkovú cyklotrasu "Alžbeta", ktorá vedie Slanskymi vrchmi, s cyklotrasami v Tokajskej oblasti. Spojenie trás zvýši príťažlivosť obidvoch regiónov pre cykloturistov. Súčasťou projektu je aj vyriešenie bezpečného prechodu cyklotrasy cez frekventovanú cestu 1. triedy v Dargovskom priesmyku.

 

Združenie Sebechleby vyznačí novú trasu, ktorá bude viesť tradičnou vinárskou oblasťou, cez dediny s autentickou architektúrou a zachovaným folklórom. Vybuduje aj niekoľko odpočívadiel, ktoré budú slúžiť pre oddych návštevníkov. Trasa je jedna z prvých zo systému cyklotrás, ktorý sa pripravuje v regióne Hont.

 

Združenie Kopaničiarsky región vyznačí novú cyklotrasu v oblasti Starej Myjavy, ktorá poskytne návštevníkom aj obyvateľom regiónu dobrú príležitosť na výjazdy von z mesta aj na pravidelnú cyklodopravu.

 

 

2007  

 

AŠK Inter Bratislava vyznačí novú trasu  Moravskej cyklocesty medzi Moravským Sv. Jánom a hranicou s Českou republikou, ktorá bude viesť mimo cestných komunikácií pre automobily, čo zvýši jej bezpečnosť a atraktivitu. Táto trasa  patrí do medzinárodného európskeho projektu Iron Courtain Greenway.

 

Združenie Kostitras z Prešova vyznačí greenway, ktorá bezpečne a pohodlne spojí mesto Prešov s diaľkovou cyklotrasou Alžbeta, prechádzajúcou celými Slanskými vrchmi. Trasa výrazne zlepší podmienky pre cykloturistiku na východnom Slovensku.

 

Združenie TBS-JUS z Martina opraví a nanovo vyznačí zelené trasy v regióne Turiec. Cyklistická doprava v tomto regióne je na vysokej úrovni. Mnohé z týchto trás boli síce už vyznačené, ale vzhľadom na svoj vek je potrebné ich skontrolovať a preznačit.

 

Neformálna skupina občanov združená v Centre komunitného organizovania v Banskej Bystrici vypracuje projektovú dokumentáciu greenway do centra mesta a vyznačí dočasnú trasu zo sídliska  Radvaň  do centra mesta. Bezpečne sa tak pre cyklistov prepoja centrá  Banskej Bystrice a Zvolena trasou, známou ako Rodinná cestička.

 

Spolok pre skrášľovanie Košíc upraví Komenského ulicu v Košiciach tak, aby bola bezpečne zjazdná pre cyklistov. Tým sa prepoja dve cyklotrasy Hlavná ulica a Črmeľská cyklotrasa a vznikne bezpečná greenway z centra mesta do rekreačnej oblasti Črmeľské údolie. Projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s mestom Košice, ktorá je aj hlavným investorom prestavby. Súčasťou projektu je aj veľká otváracia akcia.

 

 

2006

 

06G01 No Limit Greenway, Prešovská bicyklová skupina, Prešov, 150.000 Sk

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vybudovanie 6 km dlhej greenway pre vozíčkarov. Bude vytipovaná vhodná trasa na lesných cestách v okolí Prešova, po súhlase jej majiteľa/správcu bude na tejto trase vybudovaná, resp. upravená infraštruktúra, vhodná pre vozíčkarov (odpočívadlá, informačné panely a smerové značky). Vhodnou formou bude podporená aj doprava vozíčkarov na túto trasu (sociálny taxík).

 

06G02 Moravská cyklistická cesta - Iron Curtain Greenway, AŠK Inter Bratislava, 150.000 Sk

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vyčistenie a renovácia infraštruktúry na Moravskej cyklistickej ceste, čo je veľmi populárna cyklististická trasa z Devína až na hranice s Českou republikou. Projekt podporil obnovu na trase dlhej 72 km. Bude obnovené maľované cyklistické značenie, smerové tabule (54 ks), informačné tabule (7 ks) a prístrešky pre cyklistov (7ks).

 

06G03 Teplické cestičky greenways, Turčianska bicyklová skupina JUS, 150.000 Sk

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je aby sa z Lesoparku Bôr, v blízkosti kúpeľného mesta Turčianske Teplice, stalo  vyhľadávané miesto oddychu pre miestne obyvateľstvo ako aj návštevníkov Turčianskych Teplíc, ktoré ho budú s obľubou využívať na rodinné pikniky, dlhšie prechádzky v prírode, rekreačný beh,  bicyklovanie, korčuľovanie, bežkovanie, stretnutia s priateľmi, školské výlety a náučné vychádzky, účely prírodopisu a telesnej výchovy. Využívaním tohoto územia na rekreačné účely sa zároveň zvýši záujem miestneho obyvateľstva o budúcnosť tejto lokality a  jej ochranu a ďalšie rozvíjanie. Projekt Greenways a jeho výstupy sa zároveň stanú pozitívnym príkladom rozvíjania a ochrany územia pre miestne komunity a organizácie, ktoré budú vtiahnuté do jednotlivých aktivít projektu a budú sa na nich priamo zúčastňovať.

 

06G04 Prvá banskobystrická greenway, Občania v akcii 150.000 Sk

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vyznačenie cyklistickej trasy cez sídlisko Radvaň. Na jeseň roku 2006 by sa v časti Trosky malo otvoriť Európske nákupné centrum (ESC). Už pri jeho návrhu tu bolo uvažované s vytvorením cyklotrasy popred ESC. Medzi B. Bystricou a Zvolenom už existuje cyklotrasa nazývaná Rodinná cestička (podporená v rámci Toyota Greenways 2005), využívaní ako rekreačná cyklotrasa pre obyvateľov aj Banskej Bystrice aj Zvolena, a čiastočne aj ako trasa pre dochádzanie do práce. Táto trasa zatiaľ nie je pripojená v Banskej Bystrici pripojená na žiadnu ďalšiu trasu. Cyklochodník by mal spájať tieto dve miesta alebo trasy, čím by sa dosiahlo prechodu medzi zvolenským námestím a bystrickým centrom. Cyklochodník by dočasne prechádzal po existujúcich komunikáciách, ktoré nepodliehajú takmer žiadnym technickým úpravám. Cyklochodník bude v budúcnosti súčasťou mestskej siete cyklotrás, a bude spájať všetky významnejšie cyklistické uzly - alebo východzie miesta, z ktorých sa bude bezprostredne dať dostať do rekreačných oblastí okolia Banskej Bystrice. V budúcnosti sa tento cyklochodník vyznačí aj vodorovným značením.

 

Celková dĺžka trás podporených v roku 2006 je cca 110 km.

 

2005 

 

05G05 Zlatobanská cyklocesta – I. etapa.

 

Občianske združenie Permoník, Zlatá Baňa, okr. Prešov, 153.000 Sk Rekonštrukcia a premena násypu bývalej lesnej železnice na greenway v prímestskej rekreačnej zóne mesta Prešov.

 

05G07 Zelené cesty Jedľoviny

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Martin, 155.000 Sk Vytvorenie siete greenways v lokalite Jedľoviny pre aktívny oddych obyvateľov Martina a Vrútok.

 

05G13 Moravská cyklistická cesta Devín – Devínska Nová Ves

 

BiCyBa Bratislava, 155.000 Sk Zlešenie greenway Moravská cyklistická cesta medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou. Greenway bude využívaná návštevníkmi, rekreačnými cyklistami a žiakmi miestnej školy..

 

05G14 Rodinná cestička Banská Bystrica – Zvolen a Zelená stuha Pohronia

 

Cykloklub Poľana, Detva, 155.000 Sk Obnova a údržba greenway Rodinná cestička Banská Bystrica – Zvolen a trás v rámci Zelenej stuhy Pohronia. Podporené greenways slúžia na nemotorovú dopravu a rekreáciu v súmestí Banská Bystrica – Zvolen.

Celková dĺžka podporených trás v roku 2005 je 60 km.

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.