Portál linkov na internetové stránky a galérie s rôznymi riešeniami cyklistickej dopravy

Témy jednotlivých stránok sa často prelínajú, v takom prípade sú stránky zaradené do kategórií podľa prevládajúceho obsahu, resp. niektoré stránky môže byť zaradené aj do viacerých kategórí.

 

Ak máte tipy na ďalšie zdroje alebo ak máte akékoľvek pripomienky či návrhy, sem s nimi!. 

 

Cykloterminológia (česká, PDF)

 

Problematika cyklopruhov, cyklopásov v mestách a pod. 

Analýza a príklady z českej Cyklostrategie (tiež o hlavnom a pridruženom dopravnom priestore)

Víceúčelové pruhy – moderní řešení pro cyklistickou 
dopravu v ČR 

Víceúčelové pruhy – moderní řešení pro cyklistickou dopravu v ČR (štúdia, PDF)

Cyklopruhy v Brne (článok, fotografie)

Netradičný pohľad na cyklopruhy v Prahe (článok, fotografie)

Cyklopruhy v Liberci (fotografie)

Metodika na vyznačovanie pohybu cyklistov v hlavnom dopravnom priestore (česká, PDF)

Cyklopruhy v centre Touluse, Francúzsko (fotografie)

Komplexné riešenie cyklodopravy v Bordeaux, Francúzsko (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Riešenie cyklodopravy Chambery a Lyone (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Riešenia v Paríži (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Cyklistika v Luzerne, Švajčiarsko (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Cyklistika v Berne, Švajčiarsko (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Riešenia v Budapešti (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Riešenia v Berlíne (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Riešenia v Amsterdame (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

Riešenia v Barcelone (fotografie, aj stojany a parkovanie bicyklov)

 

Greenways, samostatné cyklistické komunikácie v extraviláne a pod. 

Greenway Canal du Midi, Francúzsko (fotografie)

 

Riešenia obojsmernej jazdy bicyklov v jednosmerkách

Krakov (prvých desať fotiek)

Český Brod (text a plánik)

 

Navigačné smerovky a značenie pre cyklistov

Viedeň (sú tam aj riešenia cyklopruhov a cykloprechodov)

Londýn

 

Automatické požičovne bicyklov

Lyon, Francúzsko (časť fotoalbumu)

 

Parkovacie stanice bicyklov

Chambéry, Francúzsko (časť fotoalbumu)

 

Parkovanie bicyklov a stojany

Lyon, Grenoble a Lyon, Francúzsko (časť fotoalbumu)

Bezpečné stojany v Plzni a jak je používat (článok, fotografie)

Zopár príkladov dobrých a zlých stojanov (fotogaléria v dolnej časti)

 

Konštrukcia a povrchy cyklistických komunikácií

Analýza a príklady z českej Cyklostrategie

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.