Prezentácie z Presova marec 2009

Súbor prezentácií z medzinárodného sympózia Greenways v strednej a východnej Európe, ktoré sa konalo 6. marca 2009 v Prešove.

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, sú duševným vlastníctvom uvedených autorov a nesmú byť reprodukované, publikované alebo použité iným spôsobom, ktorý by porušil autorské práva ich autorov, bez súhlasu autorov.

 

Greenways v Európe / Greenways in Europe

Daniel Mourek, koordinátor programu Greenways v strednej Európe (EPSD) a  zástupca European Greenways Association.

Súbor PDF, 11.5 MB, angličtina/English

 

Greenways v strednej a východnej Európe

David Murphy, riaditeľ Environmental Partnership for Sustainable Development

Súbor PDF, 13.4 MB, angličtina/English

 

Greenways na Slovensku

Ján Roháč, manažér programu Greenways, Nadácia Ekopolis, Slovensko

Súbor PDF, 0.2 MB, slovenčina/Slovak

 

Trasy na zrušených železniciach v Českej republike

Luboš Kala, manažér programu Rail-Trail, Nadace Partnerství, Česká republika

Súbor PDF, 4.8 MB, čeština/Czech

 

Trasa na zrušenej železnici vo Wolkersdofe v Rakúsku

Christian Schrefel, riaditeľ Future Base Weinviertel, Rakúsko

Súbor PDF, 13.7 MB, angličtina/English

 

Cykloželeznička Prešov - Sigord

Apolónia Sejková, Sigordská spoločnosť, Slovensko

Súbor PDF, 2 MB, slovenčina/Slovak

 

Cyklodrezína vo Weinviertel v Rakúsku

Thomas Falch, manažér Future Base Weinviertel, Rakúsko

Súbor PDF, 5.7 MB, angličtina/English

 

Cyklodrezína v Ratíškoviciach, Česká republika

Česká televize

Súbor WMV (video), 11.9 MB, čeština/Czech

 

Cyklotrasy SCK a greenways

Juraj Hlatký, predseda, Slovenský Cykloklub, Slovensko

Súbor PDF, 12.8 MB, slovenčina/Slovak

 

Program Vitajte, cyklisti!

Ján Roháč, manažér programu Vitajte, cyklisti!, Nadácia Ekopolis, Slovensko

Súbor PDF, 0.25 MB, slovenčina/Slovak

 

Sieť EuroVelo v strednej a východnej Európe

Daniel Mourek, zástupca  Európskej cyklistickej federácie

Súbor PDF, 5.7 MB, angličtina/English

 

Trasy pre horské bicykle - súčasť siete greenways?

Ján Tekeľ, Slovenská mountainbikeová asociácia, Slovensko

Súbor PDF, 4.7 MB, slovenčina/Slovak

Copyright © 2005 torsiaL ∴ desigN. XHTML 1.0 CSS2 508.